20 2019

"" . ,   , , .  . 

, , . , 20 "". , , . 

"" . . - , . 

. , , . .   

, . , . , ,   , . 

"" , , .
, . .   .
: Karl Nilsson/Parasport Sverige