4 2019
3 ( ) (JTBC Seoul Marathon). .

12 - , 1:41.45  , - 1:42.02.